Doorgaan in portret formaat

Zeeuwse Ankers

Zeeuwse Ankers | verhalen die verbinden

Lees meer

Partner Het Zeeuwse Landschap

  • Overige
  • |
  • Partner sinds 05 januari 2016
Stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL) zet zich al sinds 1936  in voor het behoud van het weidse Zeeuwse landschap met mooie vergezichten. Het Zeeuwse Landschap beheert inmiddels tientallen waardevolle gebieden, bij elkaar al bijna 10.000 hectare, verspreid door de hele provincie. Als terreinbeherende organisatie in Zeeland beschermt en ontwikkelt Het Zeeuwse Landschap natuur en landschapsschoon in de ruimste zin van het woord. Daarbij hoort ook de bescherming van cultuurhistorisch erfgoed in het landschap en de communicatie over natuur en landschap. In het beheer wordt gestreefd naar het behoud of het herstel van de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden.
Daarbij zorgt HZL er zoveel mogelijk voor dat bezoekers van al dat moois kunt genieten. Als het maar enigszins kan zijn de terreinen van Het Zeeuwse Landschap opengesteld voor het publiek. Soms vrij toegankelijk, soms in de vorm van een excursie.

Doelstellingen van Het Zeeuwse Landschap
• zorgen voor behoud van natuur en landschapsschoon in Zeeland in de ruimste zin
• begeleiden van ontwikkeling van natuur en landschapsschoon
• voorkomen en tegengaan van aantasting van natuur en landschapsschoon
• begeleiden van de recreatie in waardevolle natuurgebieden in Zeeland
• educatie en voorlichting over natuur- en landschapsbescherming

Om deze doelen te bereiken doet Het Zeeuwse Landschap het volgende
› verwerven, inrichten, beheren en exploiteren van terreinen
› bijeenbrengen van geld
› gesprekspartner zijn bij overheid en andere rechtspersonen
› samenwerken met soortgelijke organisaties